Mit element

Neden for mit vindue
ligger Europa badet i orange lys
som kontainerne i Nordhavnen.

Uden for byen ligger supertankerne i kø
mens måger glider forbi en enøjet kikkert i Skudehavnen.

Jeg forlader nu dette element
på vej hjem mod en ukendt egn.